O stretnutí

Pri učení informatiky často učitelia strávia veľa času hľadaním, študovaním a vytváraním materiálov na svoje hodiny. Často počúvame, ako Vám chýbajú učenice, materiály, prípravy, alebo jednoducho čas, kedy by ste si mohli všetko, čo sa tak rýchlo mení, doštudovať. Preto sme sa rozhodli zorganizovať stretnutie pre učiteľov informatiky, Informatický deň, ktorý by mal slúžiť na výmenu nápadov, dodať učiteľom nové inšpirácie a hlavne, poskytnúť im čas, priestor a materiály.

O organizátoroch

Na Oddelení didaktiky informatiky na Katedre didaktiky matematiky, fyziky a informatiky na FMFI UK v Bratislave pripravujeme budúcich učiteľov informatiky. Naši členovia v minulosti viedli aj vzdelávanie učiteľov v rámci projektu ĎVUi, aktuálne mnohí vedú školenia, či pripravujú vzdelávacie materiály. Radi by sme naše vedomosti a produkty posunuli ďalej, získali hodnotnú spätnú väzbu od učiteľov a zistili, na čo sa pri ďalšom vývoji zameriavať.

Základné info

Nultý ročník Informatického dňa sa bude konať na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave 31. mája od 9:00 približne do 16:00. Program začne úvodnou prednáškou prof. Ivana Kalaša, medzinárodne uznávaného odborníka v didaktike informatiky, autora mnohých učebníc a vzdelávacích programov (napr. Imagine Logo, Revelation Natural Art, Emil...). Následne budú v blokoch prebiehať workshopy alebo praktické semináre na rôzne témy. Rozmiestnenie workshopov vznikne na základe vášho záujmu.

Poplatok za účasť na Informatickom dni je 5 €.
V cene je zahrnuté aj občerstvenie a obed.