O workshopoch

základné informácie a info k workshopom

Pic 01

Napriek tomu, že je podujatie v online forme, snažíme sa spolu s našimi prednášajúcimi ponúknuť vám čo najviac praktických aktivít, ktoré si budete môcť aj vyskúšať. Okrem pracovníkov našej katedry sa s webinármi predstavia aj naši aboslventi a spolupracovníci z praxe.


Program webinárov v roku 2022

(Ne)bezpečnosť elektronickej komunikácie

pozvaná prednáška

Vzdialená komunikácia je intenzívne využívaná a žiadaná naprieč celou spoločnosťou. Spôsob online komunikácie má vzhľadom na osobnú komunikáciu odlišnosti, na ktoré sa nestačí prispôsobovať "za pochodu". Cieľom príspevku je poukázať na riziká správania sa detí v online priestore s poukázaním na možnosti ochrany detí v tomto prostredí.

Prednáša: Tatiana Hajdúková

Hodnotenie na informatike

panelová diskusia

Mala by sa informatika hodnotiť? Ak áno, čo by sme mali hodnotiť? Mali by žiaci písať písomky a testy, alebo vypracovávať projekty? Čo s domácimi úlohami z informatiky? Dá sa z informatiky prepadnúť? Na tieto otázky a mnohé iné odpovedia naši hostia Angelika Hanesz zo Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Buzica, Nika Kvaššayová zo Žilinskej univerzity v Žiline a Peter Kučera z 1. súkromného gymnázia v Bratislave.

Moderuje: Zuzana Kubincová

Ako môže EduPage pomôcť učiteľovi informatiky pri vyučovaní?

workshop iBobor EduPage

V EduPage sa nachádzajú úlohy z informatickej súťaže iBobor a množstvo ďalších materiálov. Ukážeme si, ako ich môžete využiť priamo na svojej vyučovacej hodine a ako pomocou nich rýchlo a efektívne zistíte, či žiaci pochopili preberané učivo.
Počas workshopu spolu vložíme do EduPage aj naše vlastné učebné materiály a úlohy. EduPage tiež ponúka možnosť pracovať žiakom svojím vlastným tempom. Ukážeme si, ako na to. Pre prácu na workshope je potrebné konto v EduPage.

Vedú: Milada Gurová, Monika Tomcsányiová

Piráti, mimozemšťania a pes - učebnice informatiky pre 4. a 5.ročník v ČR

1ZŠ 2ZŠ workshop učebnice

V rámci workshopu si predstavíme nové učebnice informatiky, ktoré prednedávnom vyšli v Českej republike. Učebnice sú určené pre 4. a 5.ročník. Doplňujú výuku programovania či užívateľskej práce o ďalšie témy informatiky- kódovanie informácie, modelovanie, práca s dátami, porozumenie digitálnym technológiám, základy bezpečnosti. Učebnice miesto pasívneoh výkladu nechajú aktívne pracovať a objavovať žiakov. Na workshope si skúsime niekoľko cvičení a predstavíme celkový koncept.

Vedie: Peter Agh

Interaktívne prezentácie alebo učíme (sa) informatiku spoločne

2ZŠ workshop digitálne technológie

Ako do svojich prezentácií vložiť otázky umožňujúce ihneď odpovedať všetkým študentom, nakresliť schému, usporiadať možnosti, vybrať správnu odpoveď na kvízovú otázku? Ako ich obohatiť o možnosť zbierať okamžité reakcie a sledovať popri učení aj pochopenie témy študentami? Na workshope si predstavíme online platformu, ktorá umožňuje vytváranie takýchto interaktívnych prezentácií a tiež úpravu hotových prezentácií vytvorených v bežnom prezentačnom softvéri. Vytvorené prezentácie sa dajú použiť priamo na hodine alebo s nastavením termínu riešenia úloh.

Vedie: Jana Pekárová

Prechod na textové programovanie s prostredím Processing

2ZŠ krátky príspevok programovanie

Pri prechode od vizuálnych programovacích prostredí (Scratch) k textovým programovacím jazykom (Python, C, Java, JS, ...) na žiakov číhajú vaceré nástrahy: zložité rozhranie programátorských editorov, ťažkosti s písaním špeciálnych znakov, neprehľadné a nezrozumiteľné chybové hlásenia, povinná zložitejšia syntax, ktorú sa treba memorovať, ale aj obmedzujúci a nepútavý textový výstup programov.
Tieto a ďalšie problémy začiatočníkom z veľkej časti dokáže odstrániť prostredie Processing, a to bez kompromisov s programátorskými možnosťami zvoleného jazyka.

Prezentuje: Marián Staňo

Ako sa nezacykliť v Pythone

2ZŠ krátky príspevok programovanie

Uľahčite žiakom učivo FOR cyklov v Pythone hravou a interaktívnou metódou s postavou starčeka v záhradke. Úloha je ľahká, obrať všetky jablká.

Prezentuje: Samuel Spišák

Java-script online

2ZŠ workshop programovanie

Pomocou online editora jazyka JavaScript prejdeme postupne od základných príkazov jazyka, cez grafické príkazy, animácie, až po programovanie udalostí na grafickej ploche. Workshop je vhodný pre učiteľov vo vyšších ročníkoch ZŠ a na SŠ.

Vedie: Mária Spišáková

Ako dokážu žiaci pomôcť s hodnotením

krátky príspevok

O vzájomnom hodnotení a sebahodnotení sa učitelia dozvedajú z každej strany veľa informácií - aké je toto hodnotenie veľmi progresívne, ako ho majú žiaci radi alebo ako učí žiakov nie len poznatky z odboru. Ako tieto techniky uplatniť vo výučbe (nie len programovania) spolu s konkrétnymi príkladmi a výstupmi sa dozviete na webinári "Ako dokážu žiaci pomôcť s hodnotením".

Prezentuje: Kristián Kolčák

Ako učiť algoritmy pomocou microbitov

2ZŠ krátky príspevok programovanie

V minulom školskom roku som si skúsil učiť ôsmakov pracovať s microbitmi. Zistil som, že väčšina dostupných materiálov je viac zameraná na "cool" projekty, ktoré umožnia za relatívne krátky čas urobiť niečo "cool" ale vo svojej podstate sú informaticky veľmi plytké. Skúsil som preto urobiť sadu hodín, kde výsledok nebol veľmi cool ale žiaci si vyskúšali aj nejaké rozmýšľanie nad programovaním.

Prezentuje: Roman Baranovič

Informatika s LEGO Spike Prime

2ZŠ krátky príspevok robotika

V príspevku si predstavíme robotickú stavebnicu LEGO Spike Prime, ktorá je vhodná pre vyučovanie informatiky na 2. stupni ZŠ a SŠ. Nahliadneme do programovacieho prostredia a ukážeme si možnosti, ktoré táto robotická stavebnica ponúka. Predstavíme si aj navrhnutú sériu aktivít, ktorá podporuje gradáciu programátorských konceptov.

Prezentuje: Barbora Stenová

Zbierka úloh pre robota Thymio

2ZŠ krátky príspevok robotika

V rámci záverečnej práce sme sa zamerali na preskúmanie konkrétnej edukačnej pomôcky - robota Thymio, ktorá zatiaľ nie je na Slovensku veľmi rozšírená. Cieľom bolo vytvoriť dva materiály. Jedným je návod na obsluhu robota a popis jeho základných vlastností. Druhým materiálom je zbierka typologicky pestrých úloh, pokrývajúca potenciál robota, z ktorej môže učiteľ čerpať námety a inšpiráciu. Vytvorili sme taktiež podrobnejší prehľad o vlastnostiach robota, zhrnutý do niekoľkých tabuliek.

Prezentuje: Izabela Vasková

Výučbový materiál - Počítačové siete

2ZŠ krátky príspevok počítačové siete

V rámci záverečnej práce doplnkového pedagogického štúdia (DPŠ) bol vytvorený vyučbový materiál zameraný na základné oblasti počítačových sietí. Cieľom práce bolo lepšie predstaviť tému počítačových sietí žiakom 2.ZŠ/SŠ, keďže je táto téma iba v malej miere pokrytá existujúcimi učebnicami informatiky. Obsahom webinára bude predstavenie vyučbového materiálu a zhodnotenie jeho overovania na základných školách.

Prezentuje: Matej Podstrelenec

Storytelling vo vyučovaní informatiky

krátky príspevok informatické príbehy

Na workshope predstavíme učiteľom návrh učebných materiálov, ktoré sa snažia o rozvoj algoritmického myslenia u žiakov 2. stupňa ZŠ pomocou informatických príbehov. Učebné materiály sú zamerané na tému cyklu. Storytelling, teda rozprávanie príbehov, kombinujeme s unplugged aktivitami, vďaka ktorým prebieha celé vyučovanie mimo počítača. Na konci workshopu budú učiteľom poskytnuté učebné materiály na ich voľné použitie, ako aj ďalšie zdroje informatických príbehov, a to pre rôzne vekové kategórie žiakov (od 1. stupňa ZŠ až po študentov VŠ).

Prezentuje: Monika Kúdelová