O stretnutí

Pri učení informatiky často učitelia strávia veľa času hľadaním, študovaním a vytváraním materiálov na svoje hodiny. Často počúvame, ako chýbajú učenice, materiály, prípravy, alebo jednoducho čas, kedy by si mohli všetko, čo sa tak rýchlo mení, doštudovať. Preto sme sa rozhodli zorganizovať stretnutie pre učiteľov informatiky, Informatický deň, ktorý by mal slúžiť na výmenu nápadov, dodať učiteľom nové inšpirácie a hlavne, poskytnúť im čas, priestor a materiály.

Videá: prednáška profesora Kalaša z nultého ročníka | diskusia o programovaní z 2. online ročníka | diskusia o hodnotení z 3. online ročníka

O organizátoroch

Na Oddelení didaktiky informatiky na Katedre didaktiky matematiky, fyziky a informatiky na FMFI UK v Bratislave pripravujeme budúcich učiteľov informatiky. Naši členovia v minulosti viedli aj vzdelávanie učiteľov v rámci projektu ĎVUi, aktuálne mnohí vedú školenia, či pripravujú vzdelávacie materiály. Radi by sme naše vedomosti a produkty posunuli ďalej, získali hodnotnú spätnú väzbu od učiteľov a zistili, na čo sa pri ďalšom vývoji zameriavať.

História podujatia

Nultý ročník Informatického dňa sa konal na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave 31. mája 2019. Program nájdete v archíve. V roku 2020 bol Informatický (týž)deň online, a ponúkol viacero zaujímavých workshopov. V roku 2021 sa Informatický (týž)deň konal opäť online 11. až 15.10. Čo všetko na ňom bolo, si môžete pozrieť v archíve 2021 V roku 2022 sa Informatický (deň)deň tiež konal online 10. a 11. októbra. Program nájdete v archíve 2022