Program

Informatického dňa 2023

Čo vás čaká?

Program aktuálneho ročníka bude zverejnený začiatkom októbra. V tabuľke zatiaľ vidíte predbežný plán.

Čaká vás pozvaná prednáška, panelová diskusia s učiteľmi, krátke príspevky, ale aj workshopy pri počítačoch.

Predbežný rámcový program

8:00-9:00 - registrácia
9:00-12:00 - prednášky a workshopy
12:00-13:00 - obed
13:00-14:00 - diskusia
14:00-16:00 - prednášky a workshopy
16:00 - záver