O workshopoch (archív)

základné informácie a info k workshopom 2020

Pic 01

Napriek tomu, že je podujatie v online forme, snažíme sa spolu s našimi prednášajúcimi ponúknuť vám čo najviac praktických aktivít, ktoré si budete môcť aj vyskúšať.


Čo vás čaká?

Informatika v Českej republike

pozvaná prednáška

Přednáška popíše a bude komentovat stav výuky informatiky na českých školách, v základních parametrech porovná se slovenskými. Seznámí s novinkami, které se chystají na české školské scéně v zaměření předmětu a ve výuce pomocí počítače od příštího školního roku. Představí výstupy v projektu PRIM, který se zaměřil na inovace výuky informatiky, především nové učebnice pro základní a střední školy, dostupné k používání i na slovenských školách.

Vedie: Jiří Vaníček

Robot Emil 3/4

1. stupeň programovanie

V spolupráci našej fakulty s Indíciou vyvíjame inovatívnu metódu na vyučovanie informatiky pre 1. stupeň ZŠ, s dôrazom na veku primeraný konštruktivistický vstup do programovania. Našim prístupom chceme podporovať pedagógov 1. stupňa, ktorí sa programovania zatiaľ obávali... ale viac sa už nebudú – o to nám skutočne ide. Workshopy sú dva, jeden určený pre učiteľov v treťom ročníku, druhý v štvrtom. Účasť na workshope Emil 4 predpokladá znalosť Emila 3.

Vedú: Ivan Kalaš, Andrej Blaho

Robotika na 1. stupni ZŠ

1. stupeň robotika

Predstavenie robotických hračiek a aktivít, ktoré sa s nimi dajú robiť, sa pokúsime aj v online priestore, hoci si priamo hračky vyskúšať nebudete môcť. Ukážeme vám Lego WeDo 2.0, BlueBot-a či Ozoboty, ktoré sa dajú použiť už na prvom stupni základných škôl, a pomôžeme vám tak pri rozhodovaní, či sa ich oplatí kúpiť do školy.

Vedie: Andrea Hrušecká, Karolína Miková

Digitálne technológie pre všetkých

digitálne technológie

Žiaci so zdravotným znevýhodnením, či s poruchami učenia nie sú na našich školách zriedkavosťou. Vyžadujú si citlivý prístup zo strany učiteľov aj spolužiakov. Ukážeme si, ako môžeme s využitím digitálnych technológií pomôcť študentom nahliadnuť do sveta ľudí so zdravotným znevýhodnením a poruchami učenia. Predvedieme voľne dostupné technológie umožňujúce alternatívne ovládanie počítača, ako je napríklad čítač obrazovky, ovládanie myši sledovaním pohybu hlavy a iné. S využitím príkladov dobrej a zlej praxe priblížime, ako vytvárať elektronické materiály prístupné pre všetkých a ponúkneme tak iný pohľad na tvorbu softvéru a elektronických dokumentov.

Vedie: Ľudmila Jašková

Python pre začiatočníkov

programovanie

Posledné roky spolupracuje Andrej Blaho na tvorbe českých metodických materiálov k programovaciemu jazyku Python. Na tejto prednáške sa podelí o svoje dlhoročné skúsenosti a odhalí, ako so žiakmi začať pracovať v tomto jazyku.

Vedie: Andrej Blaho

Užitočné aplikácie

digitálne technológie

Na internete existuje množstvo šikovných aplikácií, ktoré vedia učiteľovi pomôcť pri vyučovaní. Potrebuje ich však poznať. Na workshope si preto niekoľko z nich predstavíme (napr. Kahoot, ActionBound či rozšírenia Scratchu) a ukážeme si aj spôsob, akým je možné ich zapojiť do vyučovania.

Vedie: Iveta Demková

Šifrovanie

Náš odborník na bezpečnosť sa vracia, tento raz s prednáškou o šifrovaní. Spoločne sa pozriete nielen na to, čo všetko táto téma pokrýva, ale aj na rôzne aktivity, ktoré je možné so žiakmi skúšať.

Vedie: Tomáš Kubla

JavaScript úplne od začiatku

programovanie

JavaScript je moderný programovací jazyk využívaný vo webových aplikáciách a pomerne rýchlo je s ním možné vytvárať efektné programíky. Netreba sa však báť, na tomto workshope sa pôjde od úplného začiatku.

Vedie: Monika Tomcsányiová

Scratch pre pokročilých

programovanie

Súťaž Scratch Cup má za sebou niekoľko úspešných ročníkov a ukazuje, čo všetko je možné dosiahnuť s týmto na pohľad jednoduchým programovacím jazykom. Monika Tomcsányiová vám preto ukáže, ako sa dajú úlohy z tejto súťaže použiť ako inšpirácia pri vyučovaní a prostredníctvom toho viesť žiakov k jej riešeniu.

Vedie: Monika Tomcsányiová

Úlohy z informatických súťaží v škole

Riešia vaši žiaci informatické súťaže a vy rozmýšľate, či sa úlohy z nich dajú aj ďalej využiť? Alebo žiaci súťaže neriešia, lebo sa im či vám zdajú úlohy v nich ťažké? Ukážeme vám, ako sa úlohy zo súťaže pre ZŠ dajú použiť na hodinách so stredoškolákmi, či ako z jednej malej úlohy z iBobra vyskladať celú vyučovaciu hodinu.

Vedie: Michal Anderle, Lucia Budinská

Život Aurela Stodolu

Vari každý informatik už počul o kedysi kultovom programovacom jazyku Pascal. Niektorí vedia, že tento jazyk vznikol na ETH v Zürichu. Ale málokto vie, že o premenu malej švajčiarskej polytechniky na jednu z najlepších univerzít na svete sa levím podielom zaslúžil rodák z Liptova Aurel Stodola. Aurel Stodola bol strojný inžinier, no svojim širokým interdisciplinárnym prístupom vytvoril na ETH podmienky na odvážny vlastný výskum a učil študentov systematickej a efektívnej práci. Významné objavy a vynálezy, medzi ktoré neskôr patril aj jazyk Pascal, boli zákonitým výsledkom tohto prostredia. Aurel Stodola je príkladom človeka, ktorý sa z relatívne bezvýznamného provinčného uhorského mesta vypracoval až na najväčšiu autoritu svojej doby vo svojom odbore. Ukážeme si, že to nebolo dielom náhody, ale cieľavedomého úsilia.

Vedie: Marián Moravčík