Archívny program

Informatického dňa 2019

Čo vás čaká?

Informatický deň začne úvodnou prednáškou profesora Kalaša, jej abstrakt nájdete nižšie. Po nej budú nasledovať štyri bloky workshopov v rozsahu 45-60 min, dva bloky budú pred obedom, dva po obede. Pri rozdelovaní workshopov do blokov sme brali do úvahy Vaše preferencie a preto sa workshopy, o ktoré bol najväčší záujem, opakujú. Registrovaní účastníci sa na ne prihlasujú v prihlasovacom formulári.

Medzi workshopmi bude čas na rozhovory pri káve, čaji a malom občerstvení. Obed bude pre účastníkov zabezpečený v priestoroch fakulty.

Rámcový program

8:15 – 9:00 Príchod a registrácia účastníkov
9:00 – 9:50 Privítanie a úvodná prednáška
10:00 – 11:00 1. kolo workshopov
11:15 – 12:15 2. kolo workshopov
12:15 – 13:00 obed
13:00 – 14:00 3. kolo workshopov
14:15 – 15:15 4. kolo workshopov
15:15 – 16:00 Záver a diskusia

Úvodná prednáška

O informatike na Slovensku

Patríme medzi prvých na svete, ktorí začali s povinnou informatikou. Skoro určite sme boli prví, kto ju ako povinný predmet rozšíril aj na základnú školu. Začínali sme v celkom iných podmienkach – z pohľadu hardvéru, softvéru, vzdelávacích cieľov, očakávaní a didaktických postupov. A zmeny sa nekončia, a ani nespomaľujú. Školská informatika dnes už zasa nie je celkom taká, aká by byť mohla a mala. Vo svojom vystúpení sa zamyslím nad tým, čo dnes vnímam ako jej najväčšie prekážky, a tiež nad tým, ako ďalej.

prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.

Ivan Kalaš je odborníkom na vyučovanie informatiky. Pričinil sa o to, aby sa na slovenských školách vyučovala informatiky, podieľal sa na tvorbe učebných materiálov, edukačného softvéru, metodík. Medzi jeho najznámejšie projekty patria Imagine Logo, RNA, Emil, či kniha Premeny školy v digitálnom veku a sada učebníc Tvorivá informatika. Aktuálne pôsobí ako vedúci Katedry didaktiky matematiky, fyziky a informatiky na Univerzite Komenského a aj ako hosťujúci profesor na University College London.