Kde sa bude Informatický deň konať?

Všade, kam si nás vezmete

Tento rok bude celé podujatie prebiehať v online priestore. Názov konkrétnej aplikácie a linky na jednotlivé webináre dostanú všetci registrovaní účastníci pred konaním Informatického (týž)dňa emailom. Spolu s pokynmi, čo si na webináre pripraviť (či už slúchatká a mikrofón, alebo aj rôzne programy, ktoré sa budú počas webináru používať).