O stretnutí

Pri učení informatiky často učitelia strávia veľa času hľadaním, študovaním a vytváraním materiálov na svoje hodiny. Často počúvame, ako chýbajú učenice, materiály, prípravy, alebo jednoducho čas, kedy by si mohli všetko, čo sa tak rýchlo mení, doštudovať. Preto sme sa rozhodli zorganizovať stretnutie pre učiteľov informatiky, Informatický deň, ktorý by mal slúžiť na výmenu nápadov, dodať učiteľom nové inšpirácie a hlavne, poskytnúť im čas, priestor a materiály.

O organizátoroch

Na Oddelení didaktiky informatiky na Katedre didaktiky matematiky, fyziky a informatiky na FMFI UK v Bratislave pripravujeme budúcich učiteľov informatiky. Naši členovia v minulosti viedli aj vzdelávanie učiteľov v rámci projektu ĎVUi, aktuálne mnohí vedú školenia, či pripravujú vzdelávacie materiály. Radi by sme naše vedomosti a produkty posunuli ďalej, získali hodnotnú spätnú väzbu od učiteľov a zistili, na čo sa pri ďalšom vývoji zameriavať.

Základné info

Nultý ročník Informatického dňa sa konal na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave 31. mája 2019. Program začal úvodnou prednáškou prof. Ivana Kalaša, následne v blokoch prebiehali workshopy alebo praktické semináre na rôzne témy.

V roku 2020 sa bude Informatický deň konať 14. až 18.9. online. Úvodnú prednášku bude mať doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D. z Juhočeskej univerzity. A následne budú prebiehať rôzne webináre podľa programu.

Účasť na podujatí je bezplatná pre všetkých registrovaných účastníkov.